Podmínky užívání

Úvod

Vítejte na webových stránkách Příroda CBD. Tyto podmínky užívání řídí vaši interakci a užívání naší webové stránky a jsou navrženy tak, aby zajistily transparentní a férové využívání našich služeb a informací poskytovaných na cbdnature.cz. Představujeme vám detailní pravidla a ustanovení, která regulují vaše chování, jakož i naše odpovědnosti jako provozovatele stránky.

Uživatelská práva a povinnosti

Uživatelé našich stránek mají právo získávat informace o CBD a souvisejících produktech dle aktuálně dostupných dat a vědeckých studií. Musí však respektovat autorská práva a nesmí informace z naší stránky šířit nebo kopírovat bez předchozího svolení. Důrazně odmítáme jakékoli použití našich informací pro nelegální účely.

Ochrana osobních údajů

Tím, že používáte naši stránku, souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek. Respektujeme vaše právo na ochranu vaší osobní integrity a zabezpečení vašich osobních údajů. Vaše data jsou u nás bezpečná a používána pouze v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta.

Změny podmínek

Vyhražujeme si právo kdykoliv aktualizovat či upravit tyto podmínky užívání bez předchozího upozornění. Každý uživatel je povinen se s aktuálním zněním podmínek seznámit a respektovat je. Pokračováním v používání stránky po publikaci změn souhlasíte s aktualizovanými podmínkami.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailu [email protected]. Veškeré kontaktní informace včetně adresy jsou: Radim Novotný, Veveří 111, 616 00 Brno, Česká republika.

Radim Novotný
Radim Novotný

Jsem Radim Novotný, expert na CBD a jeho aplikace. Mé hlavní zaměření je na výzkum a vývoj produktů s CBD, THC a HHC. Pracuji v laboratoři ve městě Brno, kde se specializuji na inovace v oblasti vaping. Mým vedlejším zájmem je psaní blogů a článků, ve kterých se snažím přiblížit téma CBD široké veřejnosti. Mojí vášní je objevování nových možností a účinků cannabidiolu.

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná. Povinná pole jsou označena *